Volg ons via:
pbpnext
Oranjelaan 2
7316 AL Apeldoorn
(055) 360 34 39
info@pbpnext.nl

Referenties

PBPnext ondersteunt ons al jaren naar volle tevredenheid op het gebied van werving + selectie, assessments en coaching. Waar ik erg gecharmeerd van ben, naast uiteraard de professionaliteit en goede resultaten, is hun persoonlijke aanpak, diepgang, en creativiteit. Bij aanvang van een procedure wordt de moeite genomen om een goed beeld te krijgen van de vacante vacature met als eindresultaat een allesomvattend profiel. Daarnaast is mijn ervaring dat er in creatieve zin gekeken wordt hoe de werving het best vorm gegeven kan worden. Hiermee heeft ATAG vernieuwende wervingscampagnes kunnen doorvoeren waarbij de sollicitanten met name gecharmeerd waren over de aandacht die was besteed aan de campagne. De eerste indruk die een kandidaat heeft van een organisatie waar hij solliciteert is belangrijk voor het verdere verloop van de procedure. Nu zijn de eerste contacten altijd met PBPnext waarbij wij door de samenwerking en betrokkenheid een zeer consistent beeld hebben weten te creëren bij onze sollicitanten waarin de sollicitant duidelijk de cultuur van ATAG weet te herkennen. Een behoorlijk aantal medewerkers, tot in de top van de organisatie, werkt op deze wijze al weer vele jaren via de bemiddeling van PBPnext met succes bij ATAG Verwarming.
Snel, diepgaand, uitgebreid en treffend zijn kernwoorden die passen bij de assessments van PBPnext qua planning, uitvoering en rapportage. Ook de samenwerking hierin blijkt van grote waarden omdat is gebleken dat niet altijd de beste CV de beste kandidaat oplevert. De coaching kenmerkt zich door variatie, diepgang en effectiviteit. Ik heb mensen echt zien groeien en veranderen na een coachtraject bij PBPnext. En dat is zeker een compliment waard.

Olaf Boon 
Functie: Manager Human Resources
Bedrijf: ATAG Verwarming B.V.

"Als Hoofd P&O van een productiebedrijf in Vaassen zoek ik een bureau die mijn organisatie begrijpt en met mij meedenkt. Wij maken regelmatig gebruik van de diensten van PBPnext op het gebied van werving & selectie, psychologisch onderzoek, leiderschapontwikkeling en coaching. Tot nu toe zijn ze een echte ondersteuning voor mijn lijnmanagers en ben ik zeer tevreden over de kwaliteit die ze leveren, hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen om succesvol te zijn."

Arnold Winkel
Functie: Hoofd P&O
Bedrijf: Vaassen Flexible Packaging
Al vele jaren ondersteunt PBPnext ons bij diverse zaken. Enkele van onze medewerkers heeft naar volle tevredenheid een coaching-/ loopbaantraject gevolgd en we hebben in korte tijd een aantal managementvacatures in kunnen vullen met intensieve begeleiding van hun adviseurs. Vooral hun selectiemethode spreekt me erg aan: van potentiële managers kregen wij korte filmpjes te zien, waarmee we een zodanige voorselectie konden doen, dat we alleen in gesprek zijn gegaan met kandidaten die in het functieprofiel én in onze organisatie leken te passen. Wat ik verder waardeer, is de grote bereidheid om maatwerk te leveren en de plezierige 'toon' die ik steeds tref in het contact. Verder hebben ze onze organisatie afgelopen jaar meer dan uitstekend geholpen door in no time bijna tweehonderd competentietoetsen (verkorte assessments) uit te voeren in het kader van een functie herinrichtingproces. Zowel qua proces als qua kwaliteit van de toetsing niets dan lof."


Petra Boerboom
Functie: Unit Leider P&O 
Bedrijf: Zozijn
"Tijdens mijn coachingstraject zijn we in een prettige ambiance samen op zoek gegaan naar mijn persoonlijke blokkades. Hierbij heb ik ook een aantal NEI sessies doorlopen. Deze waren confronterend maar ook weer zeer inspirerend. Omdat wij veel praktijksituaties hebben doorlopen en veelvuldig de verschillende gesprekstechnieken hebben geoefend, ben ik nu beter in staat mijn managementgesprekken te voeren en durf ik vaker te zeggen wat ik denk."


Gerard Brouwer
Functie: Operations Director
Bedrijf: Q Park Beheer BV Nederland
"Na een fusie van 3 organisaties in 2007 en onze sterke groeiwens hadden we behoefte aan helder zicht op de kwaliteiten en het potentieel van onze medewerkers. We wilden onze groeiwens grotendeels realiseren door het laten doorstromen van eigen medewerkers. Het is dan noodzakelijk om te weten 'wat' je in huis hebt. Met het doorlopen van het HRM programma 'Personeel in Beeld' werden, als het ware, foto's van onze medewerkers en de organisatie gemaakt. Deze foto's hebben de basis gelegd voor ons strategisch HRM-beleid. Het prettige aan het programma is dat er advisering op individueel en organisatorisch niveau plaatsvindt. We kunnen de ontwikkelingen van de medewerkers en de organisatie van jaar tot jaar bijhouden. We hebben uitvoerig met onze medewerkers gecommuniceerd over het programma. Over de inhoud maar nog meer over hun belang, hun toekomst bij onze organisatie en onze gezamenlijke toekomst en ambities. We hebben het programma als zeer nuttig ervaren."

René Boon
Functie: Directeur
Bedrijf: Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.
"Er was al geruime tijd sprake van uitbreiding van het personeelsbestand binnen onze organisatie, maar de kwaliteit van het personeelsbestand liet op sommige plekken te wensen over. Door het traject van personeelsplanning via 'Personeel in Beeld' te doorlopen kreeg ik een helder beeld van de sterkten en zwakten in onze organisatie. Daarbij was het zeer nuttig om ook weer eens het beleid, de koers en de organisatiedoelstellingen tegen het licht te houden. Ik kreeg een blauwdruk van de organisatie gepresenteerd, die voor ons op korte en lange termijn haar nut heeft bewezen. Hoewel het HRM programma enige tijd geleden heeft plaatsgevonden weeg ik, bij het nemen van beslissingen, de uitkomsten van het programma nog altijd mee."

Pieter Mulder
Functie: Directeur
Bedrijf: Mulder Elektro, Mulder Beveiliging en Mulder Connect
"Snel in staat om de essentie boven tafel te krijgen en hier door middel van praktijkopdrachten goed op in weten te spelen. Duidelijk een kwaliteit! Door de coaching ben ik bewuster geworden van mijn eigen gedrag en het effect daarvan op anderen."

Ruben de Wit
Functie: Line Leader
Bedrijf: Owens Corning Veil Netherlands
onze professionals
 • Ina Haveman
 • Charlotte Marsman
 • Jacqueline van den Brink
 • Rachèl Post
 • Johan Post
 • Agnes Wijnhoven
 • Gerda Spruit
 • Claes-Berend van der Kolk
 • Richard Spaan
 • Maureen Post
 • Bart Kurver
 • Anita Blijleven
 • Marion Hijmensen
 • Sandra Latour
onze werkwijze