Volg ons via:
pbpnext
Oranjelaan 2
7316 AL Apeldoorn
(055) 360 34 39
info@pbpnext.nl

Leiderschapontwikkeling

Ook op het gebied van leiderschapontwikkeling zijn wij de juiste partner voor u. Dat kan op individueel niveau (coaching) maar ook op teamniveau met de leidinggevenden van een organisatie. Hoewel ieder traject uiteraard maatwerk is, maken we in onze leiderschapprogramma's graag gebruik van een teamontwikkelingsmodel dat binnen topsportomgevingen wordt gehanteerd. Het model ziet er als volgt uit:

Leiderschapontwikkeling

Onafhankelijk van het specifieke doel dat je als team nastreeft geloven wij dat een (management) team succesvoller zal zijn als ze deze fasen van het model bewust en intensief hebben doorlopen. Dan bouw je een stevig fundament voor een succesvol team.

De wijze waarop we dit proces vorm geven hangt af van de specifieke vragen en de samenstelling van de groep. Het jezelf (beter) leren kennen kan aan de hand van een kort assesment of persoonlijkheidsonderzoek (dan is het meer op competentieniveau) maar ook je biografie schrijven en analyseren of een combinatie van die twee is een prima optie zo heeft de praktijk uitgewezen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Die bekijken we vooraf graag in overleg met onze opdrachtgever.

Het de ander leren kennen en accepteren kan mooi vormgegeven worden door de input, die een ieder op individueel niveau vanuit de eerste stap inzichtelijk heeft gekregen, binnen de groep te gaan delen. Ieder teamlid presenteert dan in de groep de uitkomsten van het assessment/persoonlijkheidsonderzoek aan de andere teamleden en/of deelt zijn of haar biografie. We hebben gezien dat hierdoor veel openheid, begrip en respect in teams ontstaat waardoor het vertrouwen en de verbinding toeneemt. Zeker als men van elkaar de verschillen (en overeenkomsten) heeft gezien en hardop uitgesproken heeft geaccepteerd.

Vervolgens kun je hier op voortborduren door regelmatig met elkaar in contact te zijn, het gezamenlijke doel te benoemen en onderschrijven en commitment naar elkaar uit te spreken. Daarna kun je als team gaan kijken wat je nog nodig hebt om die doelen te verwezenlijken om (nog) beter geëquipeerd op pad te gaan. Je kunt daarbij denken aan het trainen van bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld coachen, feedback geven of anderszins), het nog verder vergroten van het zelfinzicht en het leren van en met elkaar zowel op individueel niveau als met de groep. Ook kun je bepaalde 'leefregels' op het gebied van leiderschap afspreken en die met elkaar doorleven. Op die wijze kweek je de juiste leiderschapsstijl binnen je organisatie.
onze professionals
 • Ina Haveman
 • Charlotte Marsman
 • Jacqueline van den Brink
 • Rachèl Post
 • Johan Post
 • Agnes Wijnhoven
 • Gerda Spruit
 • Claes-Berend van der Kolk
 • Richard Spaan
 • Maureen Post
 • Bart Kurver
 • Anita Blijleven
 • Marion Hijmensen
 • Sandra Latour
onze werkwijze