Volg ons via:
pbpnext
Oranjelaan 2
7316 AL Apeldoorn
(055) 360 34 39
info@pbpnext.nl

Missie

Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te helpen (vanuit hun werkomgeving) zichzelf beter te leren kennen, begrijpen en accepteren.

Hoe beter je jezelf kent, begrijpt en accepteert hoe beter je in staat bent succesvol te zijn. Dat geldt zowel voor de mensen binnen een organisatie als de organisatie zelf. Leidinggevenden nemen daarbij een speciale plek in. Zij moeten richting geven door voorbeeldgedrag te tonen. Te inspireren. Juist dan is jezelf kennen een voorwaarde die onontbeerlijk is voor succes.

Want als je jezelf goed kent:

 • Ben je beter in staat keuzes te maken die bij je passen.
 • Ben je beter in staat belemmerende patronen/blokkades bij jezelf te doorgronden en te doorbreken. En uit te breiden met nieuwe helpende patronen die je meer en/of een ander rendement opleveren.
 • Ben je beter in staat jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.
 • Ben je beter in staat anderen te begrijpen en te doorgronden. Waardoor je een betere leider en medewerker kunt zijn.Visie

Het is onze visie dat op de lange termijn organisaties alleen succesvol kunnen zijn en blijven als hun medewerkers (maar in ieder geval alle leidinggevenden) minstens één keer per jaar investeren in een traject dat er op gericht is zichzelf beter te leren kennen. Waarbij de nadruk moet liggen op het feit dat we allen onderdeel zijn van het geheel en er dus geen ruimte is voor leiderschap en participatie gedreven vanuit egoïsme.

Mensen en organisaties en specifiek hun leiders moeten daarom voortdurend bezig zijn en blijven zich zelf beter te leren kennen. En dus een substantieel deel van hun tijd en geld hier aan besteden. Pas dan kun je je doelen halen en lange termijn succesvol zijn. Dit besef begint steeds meer door te dringen tot de wereld waarin wij leven. De bereidheid om daar in te investeren neemt ook toe.

Het jezelf beter leren kennen bestaat daarbij niet alleen uit de zichtbare bovenstroom van ons gedrag maar ook uit de minder zichtbare onderstroom. Ons onderbewuste en de meer spirituele kant van onszelf en onze ontwikkeling. Juist binnen een bedrijfsmatige context is daar nu veel behoefte aan. De tijd is er rijp voor!
onze professionals
 • Ina Haveman
 • Charlotte Marsman
 • Jacqueline van den Brink
 • Rachèl Post
 • Johan Post
 • Agnes Wijnhoven
 • Gerda Spruit
 • Claes-Berend van der Kolk
 • Richard Spaan
 • Maureen Post
 • Bart Kurver
 • Anita Blijleven
 • Marion Hijmensen
 • Sandra Latour
onze werkwijze