Volg ons via:
pbpnext
Oranjelaan 2
7316 AL Apeldoorn
(055) 360 34 39
info@pbpnext.nl

Coaching

In sommige situaties kan coaching uitkomst bieden om individuen of teams te helpen zichzelf te verbeteren. In onze coaching gaan we ervan uit dat echte verandering altijd van binnenuit moet komen. Wij hebben een optimistische kijk op de ontwikkeling van mensen. Onze coaching is er daarom op gericht juist het talent van ieder persoon naar boven te halen en hem of haar te helpen eventuele blokkades op te heffen door een beter zicht te krijgen op zichzelf. Jezelf beter leren kennen is daarmee de basis van onze coachtrajecten. Met als doel je potentieel beter en makkelijker te benutten en je keuzemogelijkheden qua gedrag te verruimen.

Het aantal coachingssessies dat nodig is om het verschil te maken hangt af van de persoon en de vraag. Vaak blijken ongeveer 7 coachgesprekken in eerste instantie voldoende. Zo heeft de praktijk uitgewezen. De afspraken worden in overleg gepland en vinden bij voorkeur twee- tot driewekelijks plaats.

Het begin van ieder traject is een vrijblijvende intake waarin we op zoek gaan naar de coachvraag en de te bereiken doelen én wie daarbij de juiste coach is qua persoonlijkheid en expertise. Die juiste match luistert nauw. Met onze grote groep coaches zijn we in staat iedereen een coach te bieden waarmee het 'klikt' zodat er op basis van vertrouwen gewerkt kan worden.

Als de coachvraag helder is starten we de coaching meestal met een biografieanalyse. Niet om helemaal uit te kauwen wat er gebeurd is in je leven en waarom. Maar om een beter zicht te krijgen op de oorsprong van hetgeen waar je tegen aanloopt. Die oorsprong ligt altijd in je verleden. Soms combineren we de biografie met een (verkort) assessment of met de inzet van diverse persoonlijkheidsvragenlijsten zoals de OPQ, Octogram (Quinn), Belbin, Insights, MBTI of Enneagram. Die bespreken we. Daarmee hopen we samen een goed zicht te krijgen op je persoonlijkheid, eventuele belemmerende overtuigingen en leggen we de link met de coachvraag.

Tijdens het vervolg van de coaching kunnen diverse inzichten en methodieken aan de orde komen, zoals daar zijn: Neuro Emotionele Integratie (NEI), Familieopstellingen, Paardenfluisteren, Aikido, Kernkwadrantenmethode of anderszins. Daarbij schenken we er veel aandacht aan dat een methode past bij de te coachen persoon. Pas dan zal er effect zijn. Ook kan het voorkomen dat we werken met het kijken naar films en/of het lezen van boeken tussen de afspraken door. Omdat we de coaching zoveel mogelijk integreren met de praktijk, bespreken we altijd veel praktijksituaties. Het tussentijds bijhouden van een kort logboek is daarvoor een geschikte methode. Essentieel vinden wij de link naar de praktijk, want daar kan het verder worden toegepast. We sluiten de coaching daarom meestal af met een eindevaluatiegesprek met de opdrachtgever.
onze professionals
 • Ina Haveman
 • Charlotte Marsman
 • Jacqueline van den Brink
 • Rachèl Post
 • Johan Post
 • Agnes Wijnhoven
 • Gerda Spruit
 • Claes-Berend van der Kolk
 • Richard Spaan
 • Maureen Post
 • Bart Kurver
 • Anita Blijleven
 • Marion Hijmensen
 • Sandra Latour
onze werkwijze